Kendime Not: 2

Firefox 4 de eklenti uyumluluğu kapatmak about:config yazıp ” extensions.checkCompatibility ” değerini değiştir true ise false, false ise true olarak değiştir. Eskiye yönelik eklentiler yüklenicektir.   En büyük eksikliğin giderilmesi. Kapatılırken açık olan sekmelerin kayıt edilmesi Yine about:config ekranında ” browser.showQuitWarning ” değerini true olarak değiştirmek sorunu çözer. Artık açık sekmeler çıkarken kaydedilip edilmemesini sorucaktır.